@book{Dudek:2012,
  author    = "J. Dudek",
  title     = "Problem unaukowienia etyki. Teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Ossowskiej, ISBN: 9788378420149",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2012",
  pages     = "320",
}