@book{Kowalski:2012,
  author    = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Ideologie nauk społecznych - warianty interpretacyjne, ISBN: 9788378501138",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2012",
  pages     = "146",
}