@book{Roland:2013,
  author    = "E. Roland",
  title     = "Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie : [ćwiczenia], ISBN: 9788378420613",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2013",
  pages     = "101",
}