@book{Powroźnik:2013,
  author    = "P. Powroźnik",
  title     = "Analiza dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych w elastycznym modelu szeregowania zadań, ISBN: 9788378420712",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki",
  year      = "2013",
  pages     = "114",
}