@book{Burda:2013,
  author    = "B. Burda and B. Husak",
  title     = "Zawsze m³odzi... Stowarzyszenie "Pokolenia Lubuszan" w latach 1993-2013, ISBN: 9788360087732",
  publisher = "Drukarnia - Wydawnictwo "Druk-Ar"",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2013",
  pages     = "146",
}