@book{Kowalska:2013,
  author    = "E. Kowalska",
  title     = "Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków, ISBN: 9788375875515",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2013",
  pages     = "303",
}