@book{Jazownik:2013,
  author    = "M. Jazownik and L. Jazownik and K. Wołczyński",
  title     = "Z Gniłowód do Łężycy, ISBN: 9788360218389",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2013",
  pages     = "264",
}