@book{Malinowski:2014,
  author    = "A. Malinowski and J. Tatarczuk and R. Asienkiewicz",
  title     = "Antropologia dla pedagogów z wybranymi zagadnieniami z chronobiologii i ergonomii, ISBN: 9788378420873",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2014",
  pages     = "252",
}