@book{Kilian:2014,
  author    = "K. Kilian",
  title     = "Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda : Cz. 1: Program metodologiczny, ISBN: 9788378420262",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2014",
  pages     = "384",
  volume    = "cz. I",
}