@book{Benyskiewicz:2014,
  author    = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Władysław Herman. Książę Polski 1079-1102, ISBN: 9788377301067",
  publisher = "Wydawnictwo Avalon",
  address   = "Kraków",
  year      = "2014",
  pages     = "472",
}