@book{Dudek:2014,
  author    = "J. Dudek",
  title     = "Chrzest Chazarii - projekty i próby realizacji, ISBN: 9788363047412",
  publisher = "Instytut Historii UAM",
  address   = "Poznań",
  year      = "2014",
  pages     = "40",
}