@book{Bosy:2014,
  author    = "G. Bosy and E. Kostka and M. Mamet",
  title     = "Kronika Bojadeł / oprac., ISBN: 9788393474189",
  publisher = "Wydawnictwo Eternum",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "¬ródła do dziejów Ziemi Lubuskiej, tom 1",
  year      = "2014",
  pages     = "317",
  note      = "Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet",
}