@book{Rydzewski:2011,
  author    = "P. Rydzewski and R. Maciejewska and J. Bielecka-Prus and A. Szkoła",
  title     = "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, ISBN: 9788360617243",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji",
  address   = "Lublin",
  year      = "2011",
  pages     = "413",
}