@book{Bielecka-Prus:2011,
  author    = "J. Bielecka-Prus and P. Rydzewski and R. Maciejewska",
  title     = "Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, ISBN: 9788360617250",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji",
  address   = "Lublin",
  year      = "2011",
  pages     = "266",
}