@book{Styk:2008,
  author    = "J. Styk and R. Maciejewska and W. Warzecha",
  title     = "Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej : raport badawczy, ISBN: 8390141398",
  publisher = "Szkoła Wyższa im . Bogdana Jańskiego",
  address   = "Chełm",
  year      = "2008",
  pages     = "240",
}