@book{Maciejewska:2012,
  author    = "R. Maciejewska",
  title     = "Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim w opinii pracodawców i pracowników instytucji rynku pracy : raport z badań",
  publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji",
  address   = "Lublin",
  series    = "Lubelska Pracownia LP.",
  year      = "2012",
  pages     = "33",
}