@book{Rydzewski:2012,
  author    = "P. Rydzewski and R. Maciejewska",
  title     = "Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim. Identyfikacja barier startu zawodowego",
  publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji",
  address   = "Lublin",
  series    = "Lubelska Pracownia LP.",
  year      = "2012",
  pages     = "93",
}