@book{Bazuń:2015,
  author    = "D. Bazuń and M. Kwiatkowski",
  title     = "Lubuskie sieci inkluzji : Tożsamość regionalna - kapitał społeczny - aktywna integracja, ISBN: 9788380170360",
  publisher = "Dom Wydawniczy ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2015",
  pages     = "114",
}