@book{Janiszewska-Nieścioruk:2015,
  author    = "Z. Janiszewska-Nieścioruk and J. Herberger and I. Grzegorzewska and A. Mróz and K. Grunt-Mejer and D. Niewiedział and M. Farnicka and U. Gembara",
  title     = "Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja, ISBN: 9788378421795",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2015",
  pages     = "223",
}