@book{Kowalski:2016,
  author    = "M. Kowalski and B. Kmieciak",
  title     = "Bioetyka. Między prawem a pedagogiką : analizy i refleksje, ISBN: 9788378507642",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2016",
  pages     = "177",
}