@book{Dudek:2016,
  author    = "J. Dudek",
  title     = "Chazarowie : Polityka - kultura - religia VII-XI wiek, ISBN: 9788301187446",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2016",
  pages     = "503",
}