@book{Markiewicz:2016,
  author    = "J. Markiewicz and S. Kotylak and E. Szczech-Pietkiewicz",
  title     = "Wyzwania kreatywnej gospodarki, ISBN: 9788377905470",
  publisher = "Wydaw. NaukoweTexter Sp. z o.o.",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2016",
  pages     = "183",
}