@book{Kania:2016,
  author    = "A. Kania",
  title     = "Prewencja ogólna jako dyrektywa sądowego wymiaru kary : rozważania na tle kodeksu karnego, ISBN: 9788378422389",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "329",
}