@book{Kaczor:2016,
  author    = "M. Kaczor",
  title     = "Etyka społeczna we współczesnych przekazach prasowych, ISBN: 9788378422273",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "262",
}