@book{Kowalski:2016,
  author    = "S. Kowalski and O. Włodkowski",
  title     = "Kodeks karny skarbowy : praktyczny komentarz z orzecznictwem, ISBN: 9788380852211",
  publisher = "Difin",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2016",
  pages     = "423",
  note      = "Uwzględnia zmiany planowane na 1 stycznia 2017 r.",
}