@book{Gorzelana:2016,
  author    = "J. Gorzelana",
  title     = "Swoistość stylistyczno-językowa poezji religijnej okresu oświecenia, ISBN: 9788378422501",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "433",
}