@book{Bosy:2016,
  author    = "G. Bosy and E. Kostka and M. Mamet",
  title     = "Kronika Bojadeł / oprac., ISBN: 9788394023775",
  publisher = "Wydaw. Eternum",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "¬ródła do dziejów Ziemi Lubuskiej, T. 2",
  year      = "2016",
  pages     = "335",
}