@book{Jędrzejko:2016,
  author    = "M. Jędrzejko and M. Kowalski and M. Netczuk-Gwoździewicz and D. Sarzała and A. Szwedzik and D. Morańska and P. Rosik and M. Michalski and P. Łabuz and T. Safjański and J. Zawadzki and A. Taper and A. Dąbrowska",
  title     = "Wielowymiarowa wartość pracy. Ujęcie socjopedagogiczne : Raport z badań "Polacy o swojej pracy" edycja 2016, ISBN: 9788393455461",
  publisher = "Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke",
  address   = "Milanówek",
  year      = "2016",
  pages     = "18",
}