@book{Tatarczuk:2016,
  author    = "J. Tatarczuk and A. Malinowski and R. Asienkiewicz and A. Wandycz",
  title     = "Dymorfizm płciowy w morfologii ciała kandydatów i kandydatek wychowania fizycznego w grupach o jednakowej wysokości ciała, ISBN: 9788378422778",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "119",
}