@book{Brzozowska-Mańkowska:2013,
  author    = "S. Brzozowska-Mańkowska and M. Cichańska and J. Konieczny and J. Paciorek and P. Paciorek and I. Urbanowicz and J. Wieczorek and K. Wiśniewski",
  title     = "Kwalifikowana pierwsza pomoc : wiedza i umiejętności ratownika, ISBN: 9788389250131",
  publisher = "Garmond Oficyna Wydawnicza",
  address   = "Poznań",
  year      = "2013",
  pages     = "216",
  note      = "red. nauk. Jerzy Konieczny, Przemysław Paciorek",
}