@book{Domke:2017,
  author    = "R. Domke and T. Grzybowski",
  title     = "Pięćdziesiąt lat zielonogórskiego AZS, ISBN: 9788394764906",
  publisher = "Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2017",
  pages     = "163",
}