@book{Kania:2017,
  author    = "A. Kania and O. Włodkowski",
  title     = "Prawo karne materialne : część ogólna : kazusy i zadania problemowe : orzecznictwo, ISBN: 9788380853348",
  publisher = "Difin",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2017",
  pages     = "271",
}