@book{Kania:2017,
  author    = "A. Kania and O. Włodkowski",
  title     = "Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo, ISBN: 9788380854543",
  publisher = "Difin",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2017",
  pages     = "223",
}