@book{Cyganiuk:1998,
  author    = "J. Cyganiuk and J. Furmankiewicz and D. Jadach and J. Jakubowski and R. Janowski and M. Jenek and P. Kuryło and E. Słoński and E. Tertel",
  title     = "Materiały pomocnicze : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Zastosowanie informatyki, Technika komputerowa dla studentów Wydziału Mechanicznego",
  publisher = "-",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1998",
  pages     = "112",
}