@book{Jasik-Pyzdrowska:2017,
  author    = "J. Jasik-Pyzdrowska and I. Bonikowska and M. Lato-Pawłowska and G. Milewska-Wilk and J. Hoffmann-Aulich",
  title     = "Profilaktyka wypalenia zawodowego w¶ród pracowników Ochrony Zdrowia : Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, ISBN: -",
  publisher = "Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2017",
  pages     = "14",
}