@book{Kufel:2017,
  author    = "S. Kufel",
  title     = "Rokoko, ISBN: 9788394656935",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2017",
  pages     = "184",
}