@book{Sztobryn:2017,
  author    = "",
  title     = "Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej : VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronislawa F. Trentowskiego, ISBN: 9788393917563",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna"",
  address   = "Łódź",
  series    = "Pedagogika Filozoficzna, T. VII",
  year      = "2017",
  pages     = "467",
  note      = "red. nauk. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski",
}