@book{Kwiecień-Dlugosz:2018,
  author    = "K. Kwiecień-Dlugosz",
  title     = "Światy dziecięce na wiolonczelę i fortepian, ISBN: 9790801566348",
  publisher = "Ars musica",
  address   = "Lisowice",
  year      = "2018",
  pages     = "24",
}