@book{Kania:2018,
  author    = "A. Kania",
  title     = "Instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego w świetle poglądów orzecznictwa, ISBN: 9788378423133",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana, Vol. 6",
  year      = "2018",
  pages     = "214",
}