@book{Piotrowska-Trybull:2015,
  author    = "M. Piotrowska-Trybull and B. Jurkowska",
  title     = "Gminy wojskowe i powojskowe w województwie lubuskim. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie rozwoju lokalnego, ISBN: 9788375234749",
  publisher = "Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2015",
  pages     = "147",
  note      = "red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull, Barbara Jurkowska",
}