@book{Bosy:2018,
  author    = "G. Bosy and E. Kostka and M. Mamet",
  title     = "Kronika Bojadeł. Tom 3, ISBN: 9788365716071",
  publisher = "Wydawnictwo Eternum",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "¬ródła do dziejów Ziemi Lubuskiej",
  year      = "2018",
  pages     = "340",
  note      = "red. nauk. Grzegorz Bosy, Emilia Kostka-Mamet, Maciej Mamet",
}