@book{Kowalski:2018,
  author    = "S. Kowalski",
  title     = "Wykroczenia przeciwko prawom pracownika : postępowanie mandatowe : komentarz do art. 281-283 KP i art. 17, 95-102a KPW, ISBN: 9788381289207",
  publisher = "Wydaw. C.H. Beck",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Krótkie Komentarze Becka",
  year      = "2018",
  pages     = "179",
}