@book{Rostkowska-Biszczanik:2019,
  author    = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title     = "One. Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym, ISBN: 9788301203757",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2019",
  pages     = "432",
}