@book{Zimniak:2018,
  author    = "P. Zimniak",
  title     = "Histori(a)e z oddali. Polskie sybiektywizacje I wojny światowej, ISBN: 9788378423621",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Thalloris/Beiheft",
  year      = "2018",
  pages     = "121",
  volume    = "Vol. 2",
}