@book{Asienkiewicz:2019,
  author    = "R. Asienkiewicz and J. Tatarczuk and A. Wandycz",
  title     = "Dziecko lubuskie. Poziom rozwoju fizycznego chłopców i dziewcząt w wieku 7-18 lat w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych. Normy biologiczne, ISBN: 9788378423560",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2019",
  pages     = "282",
}