@book{Baron-Polańczyk:2018,
  author    = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "My i oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT, ISBN: 9788378423706",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2018",
  pages     = "408",
}