@book{Burda:2018,
  author    = "B. Burda and B. Husak",
  title     = "Uczniowie Realschule w Sulechowie w latach 1787-1873. Żródła i materiały; oprac., ISBN: 9788378423737",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2018",
  pages     = "370",
}