@book{Kwiatkowski:2019,
  author    = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Jak włączać ekonomię społeczną w proces rewitalizacji?, ISBN: 9788364309991",
  publisher = "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2019",
  pages     = "73",
}