@book{Kufel:2018,
  author    = "S. Kufel",
  title     = "Poezje /Józef Szymanowski; oprac, ISBN: 9788328600492",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski i Wydawnictwo DiG",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2018",
  pages     = "146",
}