@book{Kubiak:2019,
  author    = "M. Kubiak and B. Mykietów and L. Opaczewska",
  title     = "Mieszkańcy Stryjówki koło Zbaraża w świetle Spisu familij i wspomnień, ISBN: 9788360218532",
  publisher = "Boguslaw Mykietów www.mykietow.pl",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2019",
  pages     = "190",
}